Data Science

Team Leads: Travis Zhang

Advisor: Prof. Kilian Weinberger

Current Members

Travis Zhang

Varun Gande

Altria Wang

Johann Lee

Tobi Alade

Laura Gong

Imani Finkley

Michael Ngo

Katie Zelvin

Salma Hazimeh

Eric Guo

Eric Chen

Vivian Chen

Tanisha Kore

Kevin Jiang

Max Wang

Skyler Shapiro

Mericel Tao

Mahitha Penmetsa

Audrey Wang

Darren Key

Jason Zheng

Emerald Liu